facebook tracking
Miljöspecialist bygg och infrastruktur

Miljöspecialist bygg och infrastruktur

Är du en lösnings- och framtidsorienterad miljöspecialist med erfarenhet av att driva miljöfrågor inom komplexa bygg-, infrastrukturs- och samhällsbyggnadsprojekt? På Erfator kan vi erbjuda dig möjligheten att axla en nyckelroll i ett av Stockholms genom tiderna största investeringsprojekt och bli en del av ett spännande bolag i framkant.

Om tjänsten och projektet

I rollen som miljöspecialist kommer du att planera, styra och följa upp miljöarbetet från planläggning till och med genomförandeskedet.  Du ansvarar för att projektets miljöplan hålls uppdaterad och arbetar fram en energi- och klimatkalkyl, en handlingsplan på klimatbesparande åtgärder, samt en energi- och klimatdeklaration på det faktiska utfallet.

Med anledning av uppdragets storlek och bredden av de kompetenser som samverkar inom projektet kommer ett stort fokus att ligga på ditt ledarskap och förmåga att få samtliga aktörer att dra mot samma håll. En central uppgift för miljöspecialisten är att utbilda projektorganisationen i relevanta miljöfrågor och säkerställa att den i alla avseenden lever upp till beställarens hållbarhetsmål och miljökrav.

Du rapporterar till beställarens representant och projektchefen och kommer även att agera rådgivare för problemlösningar i relation till miljöfrågor i allt från planeringsverksamhet till investeringar.

Sammantaget erbjuder rollen mycket varierande och utvecklande arbetsuppgifter och i egenskap av specialist kommer du även att utgöra ett viktigt stöd till hela Erfators projektorganisation i Stockholm. Våra uppdragsgivare består av allt från stora fastighetsbolag till kommunala bolag och statliga verk och det är av yttersta vikt att vi klarar av att hantera komplexa hållbarhets- och miljöfrågor i projekten på ett korrekt och relevant sätt.

För att lyckas i rollen som miljöspecialist bör du ha ett brinnande intresse för hållbar stadsutveckling och smart infrastruktur. Vi tror att du har en helhetssyn och förmåga att ta fram strategiska lösningar utifrån såväl tekniska, juridiska, ekonomiska som miljö- ochsamhällsbyggnadsmässiga aspekter. 

Din profil

 • Universitets- eller högskoleexamen om minst 180 hp (120p) inom miljöområdet, alternativt annan utbildning som tillsammans med yrkeserfarenhet bedöms som likvärdig
 • Bred generell miljökompetens och flerårig yrkeserfarenhet av arbete med olika miljöfrågor gärna i samordnande funktion
 • Erfarenhet av strategiskt hållbarhetsarbete och miljöstyrning i bygg-, infrastrukturs- och samhällsbyggnadsprojekt
 • Erfarenhet av samordning och styrning av miljöarbete i entreprenadskedet, samt av att bedriva insatser för minskad klimatpåverkan i entreprenadprojekt
 • God kännedom om miljörätt, samt erfarenhet av att tolka och säkra miljölagkrav och kontraktskrav
 • Erfarenhet av strukturerat miljöledningsarbete
 • Erfarenhet av klimatdeklarationer, MKB, LCA och LCC
 • Erfarenhet av anmälnings- och tillståndsprocesser enligt miljöbalken
 • Erfarenhet av miljöcertifiering av byggnader
 • Erfarenhet av ekosystemtjänster
 • Kunskap av hållbarhets- och klimatkrav kopplat till upphandling

Personliga egenskaper 

 • Strukturerad och noggrann i arbete och dokumentering
 • Drivande och målinriktad med stort engagemang för beställarens och Erfators affärer   
 • Förmåga att skapa och bevara förtroende i relationer
 • Starka kommunikativa egenskaper med goda kunskaper i svenska och engelska (skriftligt och muntligt)

Om Erfator

På Erfator har vi ett jordnära och prestigelöst arbetssätt med ledare som är närvarande och kan stötta när det behövs. Vi tror på samverkan och synergieffekter både internt, som med våra branschkollegor. Vårt affärserbjudande innefattar projekterings-, projekt och byggledning, samt installationssamordning till ett brett utbud av kunder, allt från statliga myndigheter och kommunala bolag till privata industri- och fastighetsbolag. 

Vår företagskultur kretsar kring sammanhållning, hälsa och kompetensutveckling och vi har både en intern idrottsförening och en egen akademi där våra 35 medarbetare trivs och utvecklas tillsammans. Vi huserar i ett av Stockholms finaste och modernaste kontor, beläget högst upp i Münchenbryggeriet på Södermalm och ett stenkast från den livliga Hornsgatan.

Vad vi erbjuder

 • Verktyg för att driva din egen kompetensutveckling
 • Stor frihet under ansvar, flexibilitet och de senaste digitala arbetsverktygen
 • Ett generöst friskvårdsbidrag och fritt deltagande Erfator IF's aktiviteter
 • Privat sjukvårdsförsäkring och ett attraktivt tjänstepensionsavtal med fri rådgivning
 • Möjlighet till personalbil (på Erfator kör vi elbilar och laddhybrider)

Välkommen in med din ansökan!

Anställningsform: Tillsvidare

Placering: Stockholm

Sista ansökningsdatum: 2019.11.17 (tjänsten kan komma att tillsättas tidigare)

För mer information om tjänsten:  Kontakta våra affärsområdeschefer Roger Jakobsson, 08-695 27 28 eller Stefan Andersson, 08-695 27 42.

Vår tro på alla människors lika värde och vårt ansvar att verka för en jämställd arbetsplats som främjar mångfald är frågor som vi låter genomsyra hela vår verksamhet.


Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Vårt erbjudande till dig

Trivsel och trygghet utgör grunden för vår verksamhet och vi arbetar långsiktigt för att skapa de bästa av förutsättningar för våra medarbetare. Allt för att du ska utvecklas och må bra, både på jobbet och privat.

 • Lön och förmåner

  Vi erbjuder en marknadsmässig lön där en del kan löneväxlas upp till lagstadgat maxbelopp. Som anställd ingår du även i ett bonussystem, baserat på företagets resultat. Det finns möjlighet att ta ut en personlig personalbil som finansieras genom bruttolöneavdrag och vi erbjuder privatvårdsförsäkring och fri rådgivning av ditt privata pensionssparande genom Skandia och Max Matthiessen.

 • Erfator Akademin

  På Erfator vill vi att alla medarbetare ska utvecklas och erbjudas attraktiva och reella karriärmöjligheter. Vi har därför skapat vår egen Akademi med ett brett utbildningsutbud inom bland annat projektledarskap, miljöbyggnad, upphandling, entreprenadjuridik, retorik och presentationsteknik. Genom vårt mentorprogram främjas även internt kunskapsutbyte och för våra juniora kollegor finns möjlighet att delta i koncernens nordiska utvecklingsprogram för unga ingenjörer.

 • Sammanhållning och gemenskap

  Vi har som ambition att vara samhällsbyggnadsbranschens trevligaste företag och lägger stor vikt vid att skapa tillfällen och forum där vi umgås och har roligt tillsammans. Därför åker vi iväg på två inspirerade personalkonferenser varje år och utöver återkommande afterworks bjuder vi in till Erfators sommar- och julfest (den sistnämnda med respektive). På de marknadsaktiviteter som sker under året, som Arena Samhällsbyggnad, är du varmt välkommen att delta och stärka dina kundrelationer.

 • Erfator IF

  Utöver ett generöst friskvårdsbidrag erbjuder vi fritt deltagande i Erfators idrottsförenings olika aktiviteter. Vi har en tennisturnering som rullar under året och brukar delta på bland annat Staffettvasan, Bellmanstaffetten, Midnattsloppet, Vårruset och Tjurruset. Nytt för 2018 är att vi kommer att vara med i nordens tuffaste hinderbanelopp - Tough Viking! Uppladdningen har börjat :)

Arbetsplats och kultur

Erfators företagskultur kretsar kring trivsel och hälsa, hållbarhet och kompetensutveckling. Vi är en grupp medarbetare med vitt skilda bakgrunder som tillsammans bidrar till att skapa en dynamisk och stimulerande arbetsplats.

Erfators vision är att vara kundens och medarbetarens första val och ordet ETTA ligger till grund för de värderingar som vi tror på.

E  ngagemang 
T  rivsel
T  rygghet 
A  ffärsmässighet

De fyra ord som bildar ETTA genomsyrar sättet vi arbetar och beter oss på - varje dag. På bygget, i projektmötet med konstruktörer, arkitekter och entreprenörer, liksom i samspelet oss kollegor emellan.

Jobbar du redan på Erfator?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@erfator.se
 • Andreas Granqvist
 • Björn Herlin
 • Cecilia Uhrstedt
 • Christer Olsson
 • Daniel Brodd
 • Daniel Söder
 • Erkki Sievänen
 • Fotios Stathis
 • Frida Nyberg
 • Henrik Salomonson
Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor